HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Warunki ogolne

  1. Zasady stanowią część niniejszych warunków ogólnych.
  2. Z rejestracją na stronie Thuis in Limburg nie wiążą się żadne opłaty.
  3. Wyłącznie osoby poszukujące mieszkań ponoszą każdego roku odpowiedzialność za odnowienie rejestracji. Po dwóch miesiącach od upłynięcia ważności rejestracji   nie może ona zostać odnowiona.
  4. Wyłącznie osoba poszukująca mieszkania odpowiedzialna jest za aktualizację swoich danych w zakładce: Moja strona. Thuis in Limburg przyznaje mieszkanie wyłącznie na podstawie danych wprowadzonych przez osobę poszukującą mieszkania. Jeżeli po przyznaniu mieszkania okaże się, że dane nie były zgodne z prawdą, to przyznanie mieszkania może zostać anulowane.
  5. Thuis in Limburg zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków ogólnych bez konieczności powiadomienia o tym z wyprzedzeniem.
  6. Do niniejszej umowy znajduje zastosowanie prawo holenderskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane sądownie.

 

Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: