HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Priorytet medyczny

W Modelu oferty można uzyskać pierwszeństwo w przyznaniu mieszkania, jeżeli przeprowadzka jest konieczna w związku z niepełnosprawnością fizyczną lub innymi powodami zdrowotnymi. W tym celu potrzebne jest zaświadczenie uzyskane w gminie lub centrum orzekania o stopniu niepełnosprawności (CIZ – Centrum indicatiestelling zorg), z którego wynika, że osoba musi w ciągu najbliższych sześciu miesięcy otrzymać specjalnie dostosowane mieszkanie. Zaświadczenie takie brane jest pod uwagę przy przyznawaniu mieszkania z przyczyn zdrowotnych. Spółka mieszkalnictwa społecznego znajdująca się w najbliższej okolicy może udzielić odpowiedzi na temat lokalnych zasad w tym zakresie.

Oferta Mieszkaniowa

Mieszkania oznaczone taką ikoną przeznaczone są dla osób posiadających wskazania zdrowotne. Można ją zobaczyć w szczegółowych informacjach dotyczących mieszkania. Żeby znaleźć tak oznaczone mieszkania, w trakcie tworzenia swojego profilu wyszukiwania należy zaznaczyć pozycję „wskazania zdrowotne”.

 

Odpowiednie mieszkanie
Jeżeli zainteresowany nie jest brany pod uwagę jako osoba ze wskazaniami zdrowotnymi, ale chce zamieszkać w specjalnie przystosowanym mieszkaniu ze względu na mogące w przyszłości wystąpić problemy ze zdrowiem, to również winien zwracać uwagę na tę ikonę.

mieszkanie bez schodów przystosowane do potrzeb osób z lekkimi ograniczeniami fizycznymi lub wymagających opieki. Wszystkie podstawowe pomieszczenia, takie jak pokój dzienny, kuchnia, toaleta, łazienka i co najmniej jedna sypialnia, są dostępne bez konieczności pokonywania schodów.
mieszkanie przystosowane do poruszania się z balkonikiem dla osób z poważnymi ograniczeniami fizycznymi lub wymagających opieki. Wszystkie podstawowe pokoje znajdują się na tym samym poziomie. Nie ma progów lub są one niskie, a szerokość drzwi wynosi co najmniej 85 cm.
mieszkanie przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim jest odpowiednie dla osób z poważnymi ograniczeniami fizycznymi lub wymagających opieki. Wszystkie podstawowe pokoje znajdują się na tym samym poziomie. Oprócz szerokich otworów drzwiowych, jest tutaj odpowiednio dużo miejsca, aby poruszać się na wózku inwalidzkim.

Oprócz takich minimalnych wymagań w mieszkaniu może znajdować się również specjalne wyposażenie.

Wyszukiwanie mieszkania
Osoba ze wskazaniami zdrowotnymi, która poszukuje mieszkania, postępuje wg normalnej procedury. Zaznaczając pozycję „wskazania zdrowotne” w trakcie tworzenia swojego profilu wyszukiwania, w prosty sposób dokonuje selekcji odpowiednich mieszkań. Są one oznaczone powyższą ikoną. Można również ustawić otrzymywanie powiadomień. Dzięki temu e-mailem przesyłane będą bezpłatne powiadomienia o tym, że stosowne mieszkanie jest dostępne.
Po znalezieniu odpowiedniego mieszkania można na nie zareagować. Jeżeli jest to mieszkanie ze wskazaniem zdrowotnym, to zostanie ono przydzielone z zastosowaniem zasady pierwszeństwa. Mieszkanie zostanie przyznane osobie z najstarszym wskazaniem zdrowotnym.
 

 

 

Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: