HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Informacje og贸lne

Thuis in Limburg stosuje pięć modeli wyszukiwania. Jeśli mieszkanie potrzebne jest szybko, to najlepiej reagować na ofertę w Modelu oferty, Modelu do wynajęcia od zaraz lub Modelu losowania.
Jeśli mieszkanie potrzebne jest później, to najlepiej reagować na ofertę w Modelu opcji.
Po dalsze wyjaśnienia i kryteria przyznawania mieszkań należy kliknąć na wybranym modelu wyszukiwania. Na stronie Thuis in Limburg przy każdym modelu wyszukiwania znajduje się wideo z wyjaśnieniami.
• Model oferty
• Model opcji
• Model do wynajęcia od zaraz
• Model losowania
• Model kupna

Aktywne reagowanie
Bardzo istotna jest aktywność zainteresowanego. Zarejestrowani na stronie Thuis in Limburg mogą umieszczać reakcje na wszystkie oferty mieszkaniowe. Maksymalnie można mieć pięć aktywnych (w toku) reakcji lub pięć opcji.
W dni robocze o godzinie 19.00 na stronie pojawiają się mieszkania, które zostały zwolnione. Jeżeli zainteresowanemu zostanie zaproponowane mieszkanie, spółka mieszkalnictwa społecznego skontaktuje się z nim. Jeżeli zainteresowany pozostawi ofertę bez reakcji, mieszkanie zostanie zaproponowane kolejnemu oczekującemu.
 

Kliknij na ikonkę  na słowniczek

  

 

Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: