HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Nie pamiętam hasła

W przypadku utraty nazwy użytkownika należy skontaktować się z jedną ze zrzeszonych spółek mieszkalnictwa społecznego.

W tym celu należy podać nazwisko, adres, datę urodzenia i numer ewidencyjno-fiskalny (BSN). W przypadku składania wniosku o nazwę użytkownika pocztą elektroniczną do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości.
 


 

 
 
Limburg in beeld