HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Rejestracja

 • Na stronie Thuis in Limburg mogą bezpłatnie zarejestrować się osoby powyżej 18. roku życia.
   
 • Potwierdzenie rejestracji zostaje przesłane listem lub pocztą elektroniczną.
   
 • Okres oczekiwania liczony jest od daty rejestracji.
   
 • W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego zainteresowany wybiera sobie własną nazwę użytkownika i hasło. Za pomocą tych danych może zalogować się na stronie i reagować na oferty.
   
 • Rejestracja ważna jest rok. Thuis in Limburg każdego roku przesyła na adres pocztowy lub adres e-mail przypomnienie o konieczności odnowienia rejestracji. Odpowiedzialność za odnowienie rejestracji przed upływem daty ważności spoczywa wyłącznie na zainteresowanym. Odnowienia rejestracji można dokonać w zakładce Moja strona. Jeżeli rejestracja nie zostanie odnowiona w terminie, to zostanie automatycznie usunięta. Zainteresowany straci zgromadzony czas oczekiwania i wszystkie inne wybrane przez siebie opcje.
   
 • Jeżeli zainteresowany chce zarejestrować się wspólnie z inną osobą poszukującą mieszkania, która jest już zarejestrowana, to może dojść do połączenia obu rejestracji. W tej sprawie należy skontaktować się z jedną ze zrzeszonych spółek mieszkalnictwa społecznego. Przy połączeniu obu rejestracji liczy się czas oczekiwania osoby wcześniej zarejestrowanej.
   
 • Thuis in Limburg może zablokować rejestrację w wypadku istniejących zaległości czynszowych lub w przypadku, gdy w jednej ze spółek mieszkalnictwa społecznego na zainteresowanego zgłoszono szereg skarg za zakłócanie spokoju. Po założeniu blokady zainteresowany nie może wybierać żadnych opcji grupowania (klastrów) ani reagować na pojawiające się oferty mieszkań. Jednak nadal pozostaje zarejestrowany i gromadzi czas oczekiwania. W celu zniesienia blokady należy skontaktować się z odpowiednią spółką mieszkalnictwa społecznego. W celu zasięgnięcia dalszych informacji proszę zapoznać się z „Zasadami umieszczania na liście osób źle zachowujących się, zalegających z czynszem i zakłócających spokój”.

 • Wobec osób, które zostały usunięte z mieszkania ze względu na złe zachowanie, zaległości czynszowe lub zakłócanie spokoju, Thuis in Limburg stosuje politykę drugiej szansy. Najemcy ci mogą ponownie się zarejestrować, by móc być wziętymi pod uwagę, jeżeli chodzi o przydzielenie mieszkania, ale system automatycznie ich blokuje. Blokada ta oznacza, że osoby te zostały wskazane do osobistej mediacji, jeżeli chcą być brane pod uwagę w sprawie przyznania mieszkania. Spółki mieszkalnictwa społecznego są gotowe, pod określonymi warunkami, do zniesienia blokady i ponownego zaoferowania mieszkania tym (byłym) najemcom.
   
 • W przypadku pisemnego fałszerstwa lub w sytuacji, gdy mieszkanie z określonych względów zostało przydzielone niesłusznie, oferta wygasa i dochodzi do blokady osoby szukającej mieszkania.
Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: