HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Pryznanie

 • Przed podpisaniem umowy najmu spółka mieszkalnictwa społecznego zaprasza zainteresowanego na rozmowę zapoznawczą. W trakcie tej rozmowy poruszane są tematy dotyczące sytuacji rodzinnej, dochodów i przeszłości mieszkaniowej. Ponadto dochodzi do sprawdzenia danych osobowych i adresowych zaproszonej osoby.
   
 • Do przyznania mieszkania konieczne jest zaświadczenie o zarobkach. Spółki mieszkalnictwa społecznego wymagają w tym celu ostatniego naliczenia podatku od dochodu. Po bezpłatne zaświadczenie o zarobkach można zwrócić się do informacji urzędu podatkowego (belastingtelefoon – 0800 0543). W trakcie rozmowy należy mieć pod ręką swój numer identyfikacyjno-fiskalny (BSN). Wskazówka: najlepiej od razu po zarejestrowaniu zwrócić się o zaświadczenie o zarobkach.
   
 • Przy przyznawaniu mieszkania spółka mieszkalnictwa społecznego wychodzi z założenia, że zainteresowany opłaca czynsz regularnie, jego postawa wobec pracowników spółki jest właściwa oraz nie zakłóca on spokoju współmieszkańców.
  Jeżeli decyzją sędziego zapadł wyrok o eksmisję i doszło przy tym do poważnego zakłócenia relacji między najmującym a spółką, to spółka nie zawrze nowej umowy najmu z niniejszym (byłym) najemcą. Proszę zapoznać się z „Zasadami umieszczania na liście osób źle zachowujących się, zalegających z czynszem i zakłócających spokój”.
   
 • Gdy tylko dojdzie do rejestracji na stronie Thuis in Limburg, można rozpocząć umieszczanie reakcji na mieszkania.
  Rząd ustalił, że spółki mieszkalnictwa społecznego zobowiązane są do wynajmu 90% swoich mieszkań, za kwotę czynszu w wysokości 710,68 euro miesięcznie, zainteresowanym o rocznych maksymalnych dochodach w wysokości do 34 911,- euro (na podstawie deklaracji podatku od dochodu, nie biorąc pod uwagę dochodów wspólnie zamieszkujących dzieci). Jeśli istnieją wymagania dotyczące dochodu, to są one zamieszczane w ofercie.
   
 • Jeśli zainteresowany odmówi przyjęcia jakiegoś mieszkania, nie będzie to miało znaczenia dla jego czasu oczekiwania lub miejsca w kolejce w danym wyszukiwaniu klastrowym. Jeżeli zainteresowany bez uprzedzenia nie pojawi się na spotkaniu w celu obejrzenia mieszkania lub podpisania umowy najmu, to spółka mieszkalnictwa społecznego może go zablokować. W takim wypadku należy skontaktować się ze spółką.
   

 

Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: