HoofdfotoHoofdfoto Sticker

Modele wyszukiwania

Mieszkania na stronie Thuis in Limburg oferowane są poprzez pięć modeli wyszukiwania: Model oferty, Model opcji, Model do wynajęcia od zaraz, Model losowania i Model kupna.

Do Modelu opcji odnosi się kilka zasad:

• Miejsce w kolejce oczekujących określa nie okres od daty zarejestrowania, ale od daty wyboru opcji. Miejsce w kolejce oczekujących ściśle związane jest z szansą na otrzymanie mieszkania. Wobec tego nie można rościć sobie żadnych praw.

• Czasami nie ma wystarczających danych, na podstawie których można określić precyzyjnie czas oczekiwania w kolejce przez zainteresowanego. Jeżeli tak jest, to nie zostanie dokonane żadne wskazanie.

• Istnieje możliwość okresowego zawieszania swojej opcji. W takim przypadku zainteresowany nie otrzymuje żadnych ofert. Zarówno zawieszenia, jak i odwieszenia można dokonać w każdym momencie. Zawieszenie odnosi się do konkretnej opcji.

• Dla określonych klastrów opcji obowiązuje kryterium wieku. Jeżeli zainteresowany nie spełnia tego kryterium, a mimo to wybierze taką opcję, to opcja ta automatycznie zostaje zawieszona. Dopiero po osiągnięciu stosownego wieku opcja zostaje odwieszona.
 

 

Print
Limburg in beeld

Breng zelf Limburg in beeld via: